Yozgat Bozok Üniversitesi

BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- erasmus.bozok.edu.tr  adresinde yer alan Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasındaki bilgileri düzenli olarak takip etmek ve sayfadaki bilgilerden haberdar olmak

- Erasmus Koordinatörlüğü ile fakülte/yüksekokul/enstitü arasındaki koordinasyonun sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak

- Bölümün gereksinimlerine uygun yeni bağlantıların kurulması, bölümdeki öğretim elemanlarını anlaşma yapmak konusunda teşvik etmek.

- Erasmus+ Hareketlilikleri faaliyetlerinin sağlıklı yürümesine bölümü adına destek vermek, koordinatörü olduğu bölümde programların işleyişini koordine etmek

- Erasmus+  Programı'nı bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarına tanıtmak, öğrencileri yönlendirmek ve bilgi taleplerine mutlaka karşılık vermek,

- Erasmus+ Hareketlilikleri başvuruları için Koordinatörlük tarafından yapılan ilanları ve seçim sonuçlarını bölümde duyurmak,

- Aday öğrencilerin başvuru süreçlerinin takibinde Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne doğrudan destek olmak, öğrencilerin başvuru belgelerini kontrol etmek

- Öğrencinin değişime hazırlanmasına yardımcı olmak ve takibini yapmak,

- Giden öğrencilerin gidecekleri kuruma başvuru süreçlerinin takibinde  Koordinatörlüğümüze doğrudan destek olmak,

- Öğrenciyle birlikte karşı kurumda alınacak derslerin seçilmesini ve Öğrenim Protokolü (Learning Agreement) formunun doğru doldurulmasını sağlamak (hazırlanan protokoldeki yasal sorumluluk bölüm koordinatörlerine aittir.)

- Değişime gidecek öğrencilerin öğrenim protokollerini  imzalamak,

- Değişime gidecek öğrencilerin intibak formlarını hazırlayarak, gerekli ek belgelerle birlikte birim yönetim kuruluna sunmak,

- Hareketlilik faaliyeti sürerken, yurtdışındaki öğrencilerin akademik sıkıntıları olduğunda destek olmak

- Hareketlilik faaliyetini tamamlayan ve geri dönen öğrencilerin akademik tanınma/ders saydırma/not dönüşümü işlemlerini yapmak (öğrencilerin ders saydırma formlarının doldurularak ek belgelerle beraber birim yönetim kuruluna sunulması)

- Değişimden dönen öğrencilerden geribildirim almak ve daha sonraki dönemlerde gidecek öğrencilerle bu bilgileri paylaşmak,

- Değişime gelen öğrencilerin öğrenim anlaşmaları imzalamak ve ders içerikleri ile ilgili bilgi vermek,

- Gelen öğrencileri eğitim sistemi, notlama ve değerlendirme konularında bilgilendirmek,

- Gerekli durumlarda gelen öğrencilerin uyum sağlamasına yardımcı olmak ve gerekirse gönüllü bir öğrenciyi öğrenciye yardımcı olması için görevlendirmek

- Öğrencinin eğitim dönemi tamamlandıktan sonra transkriptini hazırlamak

- Öğrencinin aldığı dersleri veren öğretim elemanları ile koordinasyon içinde çalışmak