Yozgat Bozok Üniversitesi

KONSORSİYUM

YOBU ERASMUS+  KONSORSİYUMU

Erasmus+ Konsorsiyumu Nedir?

“YOBU Erasmus+ Konsorsiyumu”, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, 2019-2022 yılları arasında devam edecek olan, ERASMUS+ Programı’nın, “Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” (Ana Eylem 1) altında yer alan “Yükseköğretim Öğrencileri ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi” kapsamında, koordinatör kurum olarak yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi dahil,  ortak kurum (Necmettin Erbakan Üniversitesi) tarafından oluşturulmuştur.

YOBU Erasmus+ Konsorsiyumun kuruluş amacı, konsorsiyum ortaklarının öğrencilerini staj hareketliliği ve akademik/idari personelinin ders verme/eğitim alma hareketliliği kapsamında desteklemektir.

Hedefler

Konsorsiyumun nihai hedefi, üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi kapsamında ve girişimci üniversite olma yolunda nitelikli iş gücünün istihdamının arttırılması ve yükseköğrenim alanlarının modernizasyonu hedeflerine katkıda bulunacak üniversite-sanayi-STK ve meslek kuruluşları işbirliği kültürünün gelişmesini sağlamaktır.  

Diğer hedefleri de şöyle sıralayabiliriz:

Yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrenci değişim tecrübeleri ile sektörün istihdam profilini bir araya getirmek,

Farklı sektörler ile yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmek,

Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun, yetkinlikleri arttırılmış öğrencileri iş piyasasına kazandırmak,

Öğrencilerin akademik çalışma alanlarına yönelik uygulamalar yaparken uluslararası tecrübe ve vizyon kazanmalarına imkan sağlanmak,

Öğrencilerin çok kültürlü iş ortamlarına adaptasyon kabiliyetlerini geliştirmek ve

Öğrencilerin kariyer planlarına destek olmak.

Öğrencilerimiz İçin Ne Var?

Tanımlanmış staj fırsatları

Gerçek iş ortamında, gerçek problemler üzerinde çalışma olanağı

Farklı kültürleri tanıma imkânı

Kişisel ve mesleki becerilerin gelişimine katkı

Uluslararası sosyal ve profesyonel iletişim ağı,

Kültürlerarası İletişim becerisi kazanmak,

Yabancı dilini geliştirme fırsatı

Oryantasyon eğitimlerin katkısı (gidiş öncesi ve sonrası)

Sertifika ve Tanınma