Yozgat Bozok Üniversitesi

MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYON

Üniversitenin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak, üniversite mensuplarının akademik, kültürel ve sosyal alandaki bakış açısını uluslararası düzeye taşımak ve dünyada yenilikçi ve çağdaş uygulamalarda pay sahibi olmaktır.

VİZYON

Üniversitenin bir dünya üniversitesi olma yolunda uluslararasılaşma politikalarına öncülük etmektir.

TEMEL DEĞERLER

Adalet/ Adil Şeffaflık

Sürekli iyleştirme ve geliştirme

İş birliği

Görev ve sorumluluk duygusu

Bilimsel Özerklik

Yenilikçilik

Yaratıcılık ve Liderlik

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Yozgat Bozok Üniversitesi; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerini uluslararası bir anlayışla belirleyerek geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda;