Yozgat Bozok Üniversitesi

KOORDİNATÖR MESAJI

 

Yükseköğrenimde uluslararasılaşma, küreselleşmenin doğal ve kaçınılmaz bir sonucudur. Buna ayak uydurmakta güçlük çeken bir üniversite içe kapanmaya mahkum olmaktadır. Üniversitelerin dışa açılımının çeşitli yolları vardır. Dışa açılımın gerçekleşebilmesinin en önemli unsurlarından biri üniversitenin kabul görmüş (İngilizce gibi) bir dilde eğitim veriyor olmasıdır. Bunu başarmış yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma konusunda hızlı bir yol kat ettiği rahatlıkla görülebilir.

Dış İlişkiler Ofisi ve ona bağlı Erasmus+ Ofisi üniversitemizin uluslararasılaşmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz Erasmus programına 2006 yılında dahil olmuş ve Erasmus faaliyetlerini o yıldan beri arttırarak devam etmiştir. Bu program çerçevesinde üniversitemizden Avrupa Birliği ülkelerine öğrenim ve staj hareketliliği programları kapsamında her yıl yaklaşık 200 lisans ve lisansüstü öğrencileri bir veya iki dönemliğine göndermektedir. Hareketliliği tamamlayıp üniversitemize geri dönen öğrencilerin vizyonlarının ve mesleklerine bakış açılarının olumlu yönde değiştiği gözlemlenmektedir.

Yine Erasmus+ programı kapsamında akademik ve idari personelimiz de kısa süreliğine de olsa eğitim verme ve eğitim alma faaliyetleri için yurt dışına gönderilmektedir. Bu konuda üniversite personelimizin programa ilgisi oldukça fazladır. Bu nedenle ofisimiz yararlanıcı sayısını arttırmak için çeşitli tedbirler almış ve bunun sonucunda son yıllarda yurt dışına gönderilen personel sayısını iki katına çıkarmıştır.

Erasmus+ kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinden üniversitemizi hem öğrenci ve hem de akademik ve idari personel ziyaret etmektedir. Misafirlerimize üniversitemiz ve şehrimiz en iyi bir şekilde tanıtılmakta, her türlü imkanlar (ücretsiz konaklama vs) sunulmakta ve dolayısıyla her birinin ülkelerine üniversitemizin birer elçisi olarak dönmeleri sağlanmaktadır.

Dış İlişkiler Ofisi  son yıllardaki yapılanmasıyla kurumsallaşmış ve yabancı personel istihdamına da başlamıştır. Üniversitemiz yurt içinde de adını Erasmus+ kapsamında duyurmuş ve Ulusal Ajansın toplam 20 üniversitenin temsilcilerinden oluşturduğu "Çalışma Grubu"na temsilci göndermeyi başarmış olup Türkiye genelinde Erasmus+ kararlarının alınmasında söz sahibi olmuştur.

Ofisimiz Erasmus+ projeleriyle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle de işbirliği yollarını açmayı hedeflemiştir ve son yıllarda kazanmış olduğu bu ivmeyle üniversitemizin uluslararasılaşmasına katkısını sürdürmeyi devam edecektir.