Yozgat Bozok Üniversitesi

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

 

Erasmus Değişim Programı, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler (Türkiye, Norveç, İsviçre dahil olmak üzere) arasında öğrenci ve akademisyenlerin hareketliliğini teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Birliği projesidir.

Programın amacı Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Bozok Üniversitesi 2007 yılında programdan faydalanabilmek adına çalışmalara başlamış ve 2008 yılında ECHE( Erasmus Charter For Highter Education) alarak Erasmus Programına dâhil olmuştur. 2008 yılından bu yana program kapsamında üniversi­temiz program üyesi ülkelerle öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirmeye devam etmektedir.