Yozgat Bozok Üniversitesi

MİSYON VE STRATEJİ AMAÇLAR

MİSYON

Üniversitenin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak, üniversite mensuplarının akademik, kültürel ve sosyal alandaki bakış açısını uluslararası düzeye taşımak ve dünyada yenilikçi ve çağdaş uygulamalarda pay sahibi olmaktır.

Dış İlişkiler Birimi'nin misyonu; Evrensel nitelikte; bilgi ve teknolojiyi kullanan ve üreten, bilgi ve iletişim teknolojilerini; eğitim ortamlarında kullanan, uluslararası bilim ve eğitim standartlarında bir eğitim vererek çağdaş kültür oluşturan, öğrenmeyi ve takım çalışmasını öğreten, öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimini sağlayan; araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bir üniversite olarak; öz değerlerine saygılı, akılcı, sorgulayan, düşünen, üreten, insana ve ülkeye duyarlı, çevreye duyarlı, sosyal, aydın ve girişimci bireyler yetiştirmektir.

Ofisimizin vizyonu ise; evrensel düzeyde örgün ve çok ortamlı eğitim, öğretim ve araştırmalarla; bilgi üretmek, bilgiyi paylaşmak ve kullanmak suretiyle; çevre, ülke ve dünya insanının yaşam gönencini ve kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunan bir üniversite olmaktır.

Yozgat Bozok Üniversitesinin uluslarasılaşma stratejisine katkıda bulunmayı temel amaç edinen Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin hedefleri aşağıdaki gibidir: